warto pomagać innym bo tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Nie straszna zima gdy serca gorące czyli Mimo Wszystko w Przystani
   
 
  KONTAKT
  Księga Gości
  GALERIA
  Fundacja Mam Marzenie
  SPAM 2008
  Mimo wszystko w "Przystani" - koncert II
  ANIELSKI KONCERT
  RLDW- to się już wydarzyło
  MIKOŁAJ TOMCZYK
  MATEUSZ LASAK
  Projekt MIMO WSZYSTKO W PRZYSTANI
  święta święta i po świętach - koncert z cyklu Mimo wszystko w Przystani
  Koncert Bardzo Cicha Noc
  MARTYNKA KRUK
  PODARUJMY WIĘCEJ SŁOŃCA MATEUSZKOWI
  Nie straszna zima gdy serca gorące czyli Mimo Wszystko w Przystani
  SYBERYJSKI BARD Z SERCA DLA MATIEGO
  GORĄCZKA BRAZYLIJSKIEJ NOCY
  DLA JULII-JAK ZA DAWNYCH LAT
  JULIA BRÓDKA
  Podarujmy troszkę serca Kubusiowi i Bartusiowi
  KRYSTYNA KRZEMIŃSKA
  KASIA KRUPA
  ZOSIA NOWAK
  BARTEK I KUBA OKRASIŃSCY
  ANDRZEJKI DOBREJ WOLI
  KASJA SKUPIEŃ
  RAJD Z ASEM
  Jesień-ostatni liść już spadł - koncert z cyklu Mimo wszystko w Przystani
  POMOC DLA IZY
  ZUZIA ROŻYŃSKA
  MIMO WSZYSTKO W PRZYSTANI inauguracja sezonu 2010 2011
  Rock Help Fest 3 relacja
  JESIENKA AKCJA - UBRANKA DLA DZIECI NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
  PILNA AKCJA POMOCOWA DLA PIOTRUSIA
  BAŚNIOWY ŚWIAT - XXII KONCERT Z CYKLU MIMI WSZYSTKO W PRZYSTANI
  URATUJMY KONIE
  XIV koncert integracyjny z cyklu Mimo wszystko w Przystani
  Pomóżmy zakupić węgiel na zimę
  koncert z cyklu MImo wszystko w Przystani pn. Przekaż nam Panie znak pokoju - 18.12.2010
  ROCK HELP FEST IV relacja
  ŚWIADOMA MAMA
  FORUM DLA PARY
  ŚWIADOMA MAMA SPOTKANIE VII
  ZOSTAŃ ŚWIADOMĄ MAMĄ
  ŚWIADOMA MAMA KOLEJNE SPOTKANIA MAJ, CZERWIEC I LIPIEC 2011
  TARGI BRZUSZEK I MALUSZEK 21-22.05.2011
  ŚWIADOMA MAMA SPOTKANIE IX
  projekt społeczny 9M
  Rock Help Fest 5
  12 kropel
  X spotkanie z cyklu świadoma mama
  XI spotkanie z cyklu świadoma mama
Koncert  Nie straszna zima gdy serca gorące czyli Mimo Wszystko w Przystani

Udział biorą:
J u s t y n a A d a m s k a
Ł u k a s z Ż e l e c h o w s k i
Z e s p ó ł „W e e k e n d ”
Z e s p ó ł „M a g n u s ”
Z e s p ó ł   W a l d e m a r a   A n t c z a k a
W y s t a w y plastyczne:
J o l a n t a K o n t e k - ma l a r s t w o
Joanna W i ś n i e w s ka – b i ż u t e r i a   a r t y s t y c z n a

Uwaga : podczas AGAPY będzie spotkanie z Łukaszem Żelechowskim, który wziął udział w wyprawie osób niepełnosprawnych na Kilimandżaro zorganizowanej przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Scenariusz i reżyseria Magdalena Kwiatkowska,
kierownictwo Muzyczne Waldemar Antczak
28 lutego – sobota godzina 18.00 Schron Kultury „Europa”
Poznań, ul.Rolna 24
wstęp wolny
Organizator :
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Przystań”
Współpraca: Fundacja A. Dymnej „Mimo Wszystko”
Ruch Ludzi Dobrej Woli Oddział Wielkopolska
Patronat medialny: Telewizja Polska Oddział w Poznaniu, Radio Merkury, Filantrop Naszych Czasów, Ezoteryczny Poznań, Radio OFF, Wydawnictwo IBIS Poznański
Patronat Honorowy: Prezydent Poznania Ryszard Grobelny

Uczestnikom koncertu podczas AGAPY kawę serwuje: www.santoscoffee.pl
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja